GDPR

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag i alla EU-länder och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

REGLER OM SKYDD VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den nya förordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter se Pansarvalv – integritetspolicy.

KAMERABEVAKNING I VÅRA LOKALER

Både din och personalens säkerhet är viktig för oss och därför väljer vi att ha kameraövervakning i våra lokaler. Det inspelade materialet används bara för att förebygga, förhindra och utreda brott och brottsmisstanke. Materialet kan lämnas till polis- och åklagarmyndighet.

Vi följer självklart kamerabevakningslagen och EU:s dataskyddsförordning för hur vi spelar in och hanterar det inspelade materialet. Inspelningarna pågår dygnet runt och i särskilda fall spelas också ljud in. Materialet sparas i 60 dagar.

Personuppgiftsansvarig för materialet:
Pansarvalv AB ansvarar för kamerabevakningen och är personuppgiftsansvarig för det inspelade materialet.

Läs mer om Kamerabevakning

DATASKYDDSOMBUD

Om du inte hittar den information du söker på denna sida eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av  Pansarvalv, har du möjlighet att kontakta vårt oss antingen på info@pansarvalv.se eller på 010-205 00 20.

Personuppgiftsansvarig:
För de personuppgifter om dig som behandlas av oss för att tillhandahålla de tjänster du beställt, för att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter, så är Pansarvalv AB personuppgiftsansvarig.

Pansarvalv Aktiebolag
org. nr: 559327-0407
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm

Telefonnummer : + 46 (0)10-205 00 20
E-postadress: info@pansarvalv.se
Hemsida: www.pansarvalv.se