Säkerhet

Pansarvalv handlar om säkerhet

Våra kunder kan känna sig helt säkra, både när de förvarar ägodelar hos oss och när de besöker sitt bankfack. Vi använder oss av de senaste tekniska innovationerna inom säkerhet.

Högsäkerhetsvalv och bankfack

Våra bankfack och högsäkerhetsvalv uppfyller alla internationella standarder. Tillverkare av våra bankfack och valv är företag grundat i Sverige och världsledande inom säkerhetsbranschen.

Våra valv och valvdörrar är testade av SSF och certifierade av SBSC samt ECB·s enligt Europeisk standard. Valvdörren väger 1,8 ton och har även klarat de krävande tilläggstesten diamantborrning och explosionstest.

Så vitt vi vet har denna typ av valv, som innehåller sofistikerade larm- och övervakningssystem och tidslåsta dörrar, aldrig blivit föremål för ett fullbordat inbrott.

Valvdörren har ett mycket avancerat lås som kräver både kod och biometrisk identifiering, samt ett tidlås. Tidlåset gör dels att det blir en fördröjning innan man kan öppna valvdörren; dels att valvdörren inte går att öppna utanför våra öppettider.

Avancerade larmsystem och kameraövervakning

Ett flertal larm och skalskydd täcker hela anläggningen och varje enskilt bankfack. De överlappande larmsystemen övervakas 24 timmar om dygnet av en högsäkerhetscentral som har direktkontakt med polisen.

Vid t ex åverkan på bankfack så går larmet omedelbart. En dimgenerator aktiveras så att valvet fylls med ofarlig rök som gör det väldigt svårt att se någonting. Förövare riskerar att bli inlåst i valvet eller i säkerhetsslussen. Personal på plats kan via kameror i realtid följa vad som händer. Väktare ansluter direkt till lokalen vid larm. Polis tillkallas också om det är nödvändigt.

Lokalen och valvet övervakas dygnet runt med kameror som spelar in allt som händer med både bild- och ljudupptagning. Materialet sparas sedan i minst 60 dagar.

Om valvdörren inte öppnas och stängs inom utsatta tider går automatiskt larm till vår högsäkerhetscentral som genast vidtar nödvändiga åtgärder.

Säkerhetssluss och biometrisk identifiering

För att komma in i våra lokaler så måste du identifiera dig och passera en säkerhetssluss. Enbart registerade kunder, som genomgått vår bakgrundskontroll med godkänt resultat, kan komma in i vår sluss med sitt kort.

Väl inne i lobbyn så krävs det kort och biometrisk identifiering (fingeravtyck) för att kunna öppna grinden till valvet, samt öppna det elektroniska låset till ditt bankfack. Därefter har du en minut på dig att öppna det mekaniska låset på ditt bankfack med din unika, kopieringsskyddade nyckel.

Pansarvalv och dess personal har ingen nyckel till ditt bankfack och kan således inte öppna dito. Du som kund får båda nycklarna till bankfacket.

Alla dessa säkerhetsåtgärder gör att vi alltid är 100% säkra på att det är du – och enbart du – som öppnar ditt bankfack.

Vi värnar om din personlig integritet

För oss är din integritet av yttersta vikt. Därför finns det privata bås tillgängliga på våra anläggningar om du är i behov av enskildhet.

I våra privata bås kan du i lugn och ro hantera innehållet i din låda från ditt bankfack.

Bordsskivorna i de privata båsen är de enda ytorna i våra lokaler som inte är kameraövervakad, så att innehållet i ditt bankfack är och enbart förblir din ensak.

Om du av någon särskild anledning skulle behöva total enskildhet i valvet, så kan detta eventuellt gå att ordna under en begränsad tidsperiod om det anmäls i förväg samt att förutsättningarna finns. Du är alltid välkomen att kontakta oss med dina förfrågningar.

Varför ID-skanner?

Vi använder i vissa fall ID-skanner för att säkerställa identiteten på kunder som använder våra tjänster. Lär dig mer om hur detta fungerar och hur uppgifterna lagras.

Läs mer om ID-skanner

✓ BOKA DITT BANKFACK IDAG

✓ BOKA DITT BANKFACK IDAG