FAQ – Vanliga frågor kring bankfack2023-01-04T18:13:31+01:00

Vanliga frågor

Nedan kan du se de vanligaste frågorna, samt svar på dessa. Du kan välja att se alla frågorna eller per kategori. Om du inte hittar din fråga och svar, så är du välkommen att kontakta oss.

Var finns era valv?2023-01-05T20:31:51+01:00

Vårt första anläggning med valv och bankfack öppnar juni 2023 i Westfield Täby Centrum.

Flera anläggningar med valv planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö m fl. Läs mer här.

Vilken storlek på bankfack erbjuder ni och vad kostar de?2023-01-05T20:30:46+01:00

Vi har tusental bankfack i våra högsäkerhetsvalv och bankfacken finns i flera olika storlekar. De minsta bankfacken (och oftast populäraste) är 5 x 16 x 49 cm. Vi har givetvis flera olika modeller och storlekar av bankfack.

Bankfacken hyrs normalt på minst tolv månader, men kortare hyresperioder kan förekomma på vissa storlekar i undantagsfall.

Storlek och avtalslängd påverkar givetvis priset.

Läs mer om olika storlekar och priser här.

Hur blir jag kund hos er?2023-12-20T18:47:51+01:00

Du ansöker på plats i vår lokal i Westfield Täby Centrum.

Din ansökan behandlas direkt och du skriver på ett kundavtal. Du får direkt tillgång till ditt bankfack; erhålla ditt passerkort, pinkod och nycklar till bankfacket; samt lämna ditt fingeravtryck för biometrisk identifiering för att öppna ditt bankfack.

Läs mer om ansökan här.

Vad kan jag förvara i mitt bankfack?2023-01-05T20:24:48+01:00

Du kan förvara diversa föremål, t ex: testamente, klockor, kryptovalutakoder, diamanter, guld, smycken, hårddisk, pass, frimärken, mynt, dokument, fotografier etc.

Det är förbjudet att i facken förvara kontanter, vapen, narkotika eller andra saker som är brottsligt att inneha, samt gods som tillskansats via brott.

Läs mer i våra villkor.

Vilka är era villkor?2023-01-05T20:23:44+01:00

Våra villkor, innehåller bl a vad som är förbjudet att förvara i facket, finner du här.

Vad händer om jag tappar bort mina nycklar eller passerkort?2023-01-25T21:10:01+01:00

Du kommer att få två identiska nycklar när du hyr ett bankfack. Om du tappar bort den ena eller båda nycklarna bör du omedelbart meddela anläggningen där ditt bankfack finns.

Har du tappat båda nycklarna behöver du boka tid och vara med när vi borrar upp låset till ditt bankfack.

Om du har tappat bort en nyckel till ditt bankfack måste du boka tid och ta med dig den andra nyckeln till bankfacket. En anställd kommer, i din närvaro och till en fastställd avgift, att byta ut låset på bankfacket.

Du kommer att få ett eget passerkort för att får tillträde till valvet. Om du tappar ditt kort måste du omedelbart meddela anläggningen där ditt bankfack finns. Av säkerhetsskäl kan du inte komma åt ditt bankfack utan rätt kort.

För din och alla våra kunders säkerhet måste du uppvisa giltig fotolegitimation i original för att ett ersättningskort ska kunna utfärdas. Samma sak gäller för att eventuell låsborrning samt byte av lås ska kunna ske. Kopior accepteras inte.

Jag har förlorat kopian av mitt kontrakt – kan ni ge en kopia?2023-01-05T20:19:09+01:00

Ja. Vi skickar det elektroniskt via IDkollen och du kan öppna det med ditt BankID.

Hur lätt är det att få tillgång till mitt bankfack?2023-01-05T20:16:33+01:00

Varje kund har ett passerkort med unikt PIN, biometriskt identifiering samt unika nycklar. Våra säkerhesåtgärder är så effektiva och säkra att du inte behöver ha personlig assistans av vår personal, men det finns alltid personal på plats.

Det betyder att du kan få omedelbar och säker tillgång till dina värdesaker under ordinare öppettider.

Kan andra få tillgång till mitt bankfack?2023-01-05T20:14:00+01:00

Nej. Högst en person kan ha tillgång till ett bankfack. Inte ens vår personal kan öppna facken. Det finns bara två nycklar till varje lås och kunden får båda nycklarna.

Om du tappar en nyckel så kan du öppna med din reservnyckel och vi kan (mot en avgift) byta till ett nytt lås med två nya nycklar.

Om du slarvat bort båda nycklarna så måste vi tillkalla en låssmed och i din närvaro borra upp låset på ditt fack och sätta in ett nytt. Detta alternativ är betydligt dyrare än det ovan nämnda.

Under särskilda omständigheter kan av dig utsedd fullmaktsinnehavare få tillgång till ditt bankfack. Läs mer i våra allmäna villkor.

Finns det någon integritet i lokalen?2023-01-05T20:12:49+01:00

Din integritet är viktigt, så det finns privata bås där du i enskildhet kan titta på dina papper eller hantera dina värdesaker.

Begränsar ni den tillåtna tiden i era valv?2023-01-05T20:10:08+01:00

För att säkerställa att vi kan ge maximalt antal kunder tillgång till deras bankfack och av hälso- och säkerhetsskäl, har vi infört en maximal tid som tillåts i vårt valv vid något tillfälle till 15 minuter. Vi kan också under vissa omständigheter (t ex covid-19) begränsa antalet kunder som får åtkomst till våra lokaler och valv vid en viss tidpunkt.

Kontrolleras temperaturen och luftfuktigheten i era valv?2023-01-05T20:07:50+01:00

Lokalen är luftkonditionerade och ett service- och underhållsavtal finns med fastighetsägaren. Temperaturen och luftfuktigheten ska vara enligt normen för dito.

Vi garanterar inte temperatur eller luftfuktighet, men kommer att sträva efter att upprätthålla dessa (med förbehåll för mekaniska fel i luftkonditioneringssystemet och/eller friskluftsintag etc).

Hur betalar jag för mitt bankfack?2023-08-25T09:02:42+02:00

När din ansökan om bankfack godkänts, så får du en faktura via e-post eller via Kivra. Fakturan är för de första tolv månadernas hyra. Du kan även betala med Swish direkt i lokalen. Det finns även möjlighet att betala månadsvis via Kivra eller faktura via e-post. Vi accepterar inte betalning med kontanter.

Hur förnyar/avbryter jag mitt konto?2023-01-05T18:55:11+01:00

Ditt avtal är bindande enligt avtal (minst tolv månader som standardvillkor) och därefter är det tillsvidareavtal och kan sägas upp med tre månaders varsel. Läs mer i våra allmäna villkor.

Vad händer om jag avlider?2023-01-05T18:52:48+01:00

Vid Fackinnehavarens bortgång, har behörig företrädare för dödsboet rätt till tillträde till värdefacket. När dödsboet öppnar facket skall medarbetare hos Pansarvalv eller företrädare  utsedda från Pansarvalv närvara för att  kontrollera om facket innehåller något  testamente samt för upprättande av ett  inventeringsprotokoll. Finns testamente, skall en kopia tas av detsamma. Inget som förvaras i värdefacket får tas från facket innan bouppteckningen är registrerad  hos Skatteverket. Kostnad tillkommer enligt gällande prislista.

Kan jag byta storlek på bankfack eller till någon annan av era anläggningar?2023-01-05T20:03:33+01:00

Ja, i mån av plats och mot en mindre avgift. Se prislista.

Får jag ta med en gäst tilll valvet?2023-01-05T16:19:54+01:00

Nej, generellt så är gäster inte tillåtna. Undantag finns för ledsaga som godkänts i förväg. Ta inte med barn till våra lokaler om det går att undvika. Barn ska i så fall hela tiden vara i närvaro av en ansvarig vuxen.

Hur säkerställer ni att mina värdesaker är säkra?2023-01-05T16:11:37+01:00

Varje aspekt av Pansarvalv handlar om säkerhet – vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera detta för att hålla jämna steg med tekniska framsteg.

Säkerheten börjar med vår noga utvalda och utbildade personal och våra processer. Våra bankfack och valv uppfyller alla internationella standarder och designades och konstruerades av ett världsledande svenskt företag – så vitt vi vet har dessa typer av valv, som innehåller sofistikerade larm- och övervakningssystem och tidslåsta dörrar, aldrig utsatts för ett fullbordat inbrott. Ytterligare larm täcker hela anläggningen och varje enskilt värdeskåp. De överlappande larmsystemen övervakas 24 timmar om dygnet av en högsäkerhetscentral som är direktkopplade till polisen. Varje kontors CCTV tillåter också övervakning på distans av utbildade säkerhetsexperter.

Vilken typ av larmsystem har ni?2023-04-11T21:39:27+02:00

Det finns flera överlappande moderna larmsystem av högsta klass som känner av rörelse, ljud, vibrationer etc.  De täcker hela anläggningen, valvet och varje enskilt bankfack. Givetvis har vi CCTV som spelar in allt som händer i lokalen och valvet. Vi har också vissa funktioner som är unika för Pansarvalv som vi av säkerhetskäl inte vill redogöra för. Alla våra system övervakas 24 timmar om dygnet av en högsäkerhetscentral som har direktkontakt med polisen.

Är mina värdesaker försäkrade?2023-03-11T04:20:33+01:00

Om du har en hemförsäkring så är i regel dina värdesaker även försäkrade när du förvarar dessa hos oss genom din hemförsäkrings s k ”Bortaskydd”. Detta gäller de flesta försäkringsbolag, t ex Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa, Folksam. Ersättningsbeloppet kan uppgå till 100 000 kronor och gäller vid stöld, brand eller skada. Läs dina försäkringsvillkor för ta reda på vad som gäller för dig.

Vi kommer även erbjuda en tilläggsförsärking. Du väljer själv vilket belopp du vill försäkra bankfacket till. Maxbelopp blir två miljon kronor.

Ditt bankfack innehåller en pappbox (låda) och du bör alltid använda den, annars kan din försäkring påverkas. Du behöver inte berätta för oss vad som finns i din låda när du öppnar ett konto. Vi rekommenderar att du för en lista på annat håll, tillsammans med värderingsintyg, fakturor och fotografier på innehållet i din låda.

Du kan hitta ytterligare information om avtalsansvar i våra villkor.

Är Pansarvalvs verksamhet reglerad?2023-01-05T16:02:40+01:00

Pansarvalvs verksamhet regleras av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi tar vår reglerade status på allvar genom att se till att vi lär känna våra kunder och deras behov. Vi samarbetar fullt ut med de relevanta myndigheterna, med förbehåll för lämpliga domstolsbeslut, beslut och så vidare.

Våra kunder drar nytta av det eftersom vi kontinuerligt övervakar våra policyer och procedurer för att säkerställa att vi levererar de högsta standarderna för affärs- och regulatorisk kvalitetssäkring. God affärssed är bra för dig, precis som det är bra för oss.

Vad är det för skillnad på bankfack och värdefack?2023-01-05T15:59:27+01:00

Bankfack är det generiska namnet för värdefack, d v s det är olika namn för samma sak. Historisk sätt har fack förr endast funnits på banker (och Posten) och därför kallats för bankfack.

Kan jag bli kund om jag har betalningsanmärkning?2023-01-05T15:41:13+01:00

Ja, betalningsanmäkning i sig är inget hinder, men om om du har skulder hos kronofogden så kommer du sannolikt att få avslag på din ansökan.

Får man förvara kontanter i sitt bankfack?2023-01-05T15:39:34+01:00

Nej. Läs mer under våra villkor.

Vilka öppettider har ni?2023-08-25T08:59:12+02:00

Se vår hemsida för aktuella öppettider. Du behöver inte boka tid i förväg för att besöka ditt bankfack.  Du får inte vistas i valvet efter vår stängningstid. Du kan bli nekad tillträde till lokalen och valvet om klockan närmar sig stängningsdags.

När och hur ofta kan jag besöka mitt bankfack?2023-01-05T15:35:17+01:00

Under våra öppettider så kan du kan besöka ditt bankfack när du har behov.

Du behöver inte anmäla ditt besök på förhand.

Vad behöver jag för att ansöka om bankfack?2023-01-05T15:34:01+01:00

Du måste ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer.

Du kommer behöva legitimera dig med godkänd id-handling (Svenskt pass, Svenskt Nationellt ID-kort eller körkort).

Även biometriskt data från dig kommer att behövas för att du ska kunna identifiera dig vid besök i valvet. Biometrisk identifiering kommer att ske med fingeravtryckavläsning.

Kan min ansökan om bankfack bli nekad?2023-01-05T15:30:30+01:00

Ja, om vi trots våra rutinerna för kundkännedom inte på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa god kundkännedom, så kommer vi inte etablera en affärsförbindelse.

För det fall, under kundkännedomsprocessen, vi misstänker att det skulle kunna vara fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, så kommer vi inte acceptera ansökan. Beslutet om nekan ansökan tas av Centralt funktionsansvarig och kommer inte att motiveras.

Är lokalen alltid bemannad med personal?2023-01-05T15:29:06+01:00

Ja, lokalen är alltid bemmanad och du har tillgång till ditt bankfack under våra öppettider. Du har tillgång till bankvalvet och ditt bankfack utan personalen hjälp, men självklart finns vi där om du behöver assistans.

Tack vare våra säkerhetsystem så kan vi säkerställa att bara våra i förväg godkända kunder kan komma in i lokalen. Det krävs personligt passerkort och PIN-kod för att komma igenom en säkerhetssluss. Väl inne i lokalen så krävs det samma procedur samt biometrisk identifiering för att  öppna grinden till valvet och det elektroniska låset till ditt fack. Facket går sedan att öppna med din unika nyckel.

För din säkerhet så finns det väktare i närområdet under våra öppettider och hela lokalen samt valvet är kameraövervakat och direktuppkopplat mot en högsäkerhetscentral som kan skicka väktare eller polis om det är nödvändigt vid en eventuell händelse.

 

Vad händer om någon försöker bryta sig in i mitt bankfack?2023-04-11T21:36:53+02:00

Vi har personal på plats som kan se vad som händer i valvet via CCTV. Alla kunder i valvet är godkända i förväg och identifierade. Vid åverkan på ett bankfack (oavsett tid på dygnet), så utlöses larmet omedelbart och valvet fylls med ofarlig rök (dimgenerator) som omöjliggör att det går att se någonting. Slussen kan också spärras och låsa in gärningspersonen. Högsäkerhetscentralen larmar väktare som snabbt kommer anlända till lokalen. Polis larmas också om det är nödvändigt. Närmaste polisstation ligger 200 meter bort.

Tilläggas bör att våra bankfack har mycket bra lås och bankfackens konstruktion är sådan att om man vid ett inbrottsförsök försöker bända upp ett bankfack, så kommer det att böjas och låsa sig/kila fast.

 

 

 

Går det att bryta sig in i valvet på natten?2023-01-24T09:05:50+01:00

Nej, det är i princip omöjligt att inom rimlig tid att bryta sig in i våra högsäkerhetsvalv. Polis är på plats långt innan någon förövare lyckats med det konststycket.

Väggar, tak och golv är armerade enheter liksom valvdörren i stål som väger 1800 kg. Våra valv och valvdörrar är testade av SSF och certifierade av SBSC samt ECB·s enligt Europeisk standard EN 1143-1 och klarat de krävande tilläggstesten diamantborrning och explosionstest.

Så vitt vi vet har denna typ av valv, som innehåller sofistikerade larm- och övervakningssystem och tidslåsta dörrar, aldrig blivit föremål för ett lyckat inbrott.

Varför öppnar ni bankfacksverksamhet?2023-01-05T15:17:48+01:00

För att det finns ett behov då alla banker inte längre erbjuder denna tjänst. Flera banker stänger ner många av sina kontor och bankfacken med dem. Kunder som vill ha bankfack hänvisas till att köpa ett kassaskåp till hemmet. Kassaskåp är ett alternativ, men inte för dem som vill ha en säker förvaring och skydda sig mot inbrott (där förövarna tar med sig kassaskåpet) och väpnat rån i hemmet.

Privata bolag som erbjuder bankfack (Safe Deposit Boxes) är vanligt förekomande utomlands. Nu har det även öppnat upp bolag i Sverige. Vi är inte först i Sverige, men har ambitionen att vara bäst.

Vilka kontroller gör ni av era kunder?2023-01-04T22:38:36+01:00

Alla våra sökande måste signera avtalet med BankID eller uppvisade av giltig legitimation på vårt kontor. Vi kontrollerar även att sökande inte har skulder till Kronofogden eller finns med på EU:s sanktionslistor. Vi kan också begära uppgifter på om sökande är dömd för någon grov brottslighet.

Innan man blir kund och får tillträde till lokal, valv och bankfack, så måste man lämna biometrisk data (fingeravtryck) samt identifiera sig igen med giltig legitimation. Vi behöver också en bild av sökandes ansikte till vårt säkerhetssystem.

Behöver jag bankfack om jag har kassaskåp hemma?2023-01-04T22:35:17+01:00

Att ha ett kassaskåp i sin bostad kan vara ett bra skydd mot brand och stöld. Detta förutsätter att kassaskåpet har certifierat stöld- och brandskydd, samt är ordentligt fastbultat i golvet.

Risken att utsättas för ett rån i sin bostad lever dock kvar. I en tid då avancerade inbrott  och väpnade rån i hemmet blir allt vanligare och hotet om våld är alltför verkligt, erbjuder ett bankfack ett svar på dessa riskerna.

Om du har någon ägodel som du verkligen inte vill bli av med, så är bankfack ett tryggare alternativ än kassaskåp i hemmet.

Kan ni öppna bankfacken och se vad som finns i dem?2023-01-04T22:32:44+01:00

Nej. Det finns bara två nycklar till varje bankfack och kunden får båda dessa nycklar.

Vi har dock rätt att under vissa omständigheter, t ex vid misstanke om brott, öppna fack genom en tvångsöppning med hjälp av låssmed. Detsamma gäller om en åklagare fattar beslut om husrannsakan mot en person som har bankfack hos oss.

Läs mer och detta i våra villkor.

 

Kommer skumma typer hänga utanför era valv?2023-01-04T21:59:02+01:00

Nej. Däremot kommer vi hålla koll efter skumma typer utanför våra lokaler. Dels med övervakningskameror (som spelar in), dels med patrullerande väktare och vår egen personal.

Ingen vet vad du gör hos Pansarvalv. Om du ska lämna ett dokument eller hämta ut en guldring. Allt som händer i valvet är utom synhåll för utomstående. Inne i valvet finns även privata bås, så andra kunder inte ser vilket ärende du har till bankfacket.

 

Kommer era bankfack bli förvaringsplats åt kriminella?2023-03-28T17:29:10+02:00

Nej. Vi gör en bakgrundskontroll på alla våra kunder. Exempelvis så kommer personer med skulder till Kronofogden inte få hyra ett bankfack hos oss.

 

Varför ska jag ha testamentet i bankfacket?2023-01-04T21:50:11+01:00
Huvudregeln är att det enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter.
Det bästa stället är att förvara ett testamente i ett bankfack. Detta eftersom bankfack alltid inventeras i närvaro av oss vid innehavarens bortgång, vilket medför att eventuella testamenten alltid kommer fram utan att de riskerar att försvinna om fel person finner det.

Vid Fackinnehavarens bortgång, har behörig företrädare för dödsboet rätt till tillträde till värdefacket. När dödsboet öppnar facket skall medarbetare hos Pansarvalv eller företrädare  utsedda av Pansarvalv närvara för att  kontrollera om facket innehåller något  testamente samt för upprättande av ett  inventeringsprotokoll. Finns testamente, skall en kopia tas av detsamma. Inget som förvaras i värdefacket får tas från facket innan bouppteckningen är registrerad  hos Skatteverket.

Hur ser avtalstiden ut?2023-06-04T21:13:47+02:00

Vårt standardvillkor är en avtalstid på tolv månader och därefter övergår det till ett tillsvidareavtal med tre månaders upppsägningstid.

Du kan även teckna längre avtalstider, t ex 24 månader.

Vid längre avtalstider så får du även högre rabatt på din bankfackshyra. Du behåller samma månadshyra under hela avtalstiden.

 

Vad händer med mina saker om ni går i konkurs?2023-05-29T22:51:32+02:00

Ingenting tyder på att vi kommer gå i konkurs. Pansarvalv AB har stabila ägare och ekonomi. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen som finansiellt institut, enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Finansinspektionen gör även årligen prövning av ägare och ledning. Om det osannolika (konkurs) skulle inträffa så utser tingsrätten en advokat som tar över verksamhetens löpande drift. Du är då helt skyddad och du får tömma ditt bankfack på dina saker. Det som du förvarar i ditt bankfack är dina saker och det framgår av Seperationsrätten. Separationsrätt innebär att vissa tillgångar över huvud taget inte räknas med bland företagets tillgångar om företaget hamnar på obestånd. Vid konkurs räknas de inte med i konkursboets tillgångar och de kan inte heller mätas ut av Kronofogden.

Varför är era priser högre än bankernas?2023-01-24T08:58:39+01:00

Historikt sett så var priserna för bankfack hos bankerna relativt låga. Det var en service som banken hade till sina kunder och man tog kanske inte alltid fullt betalt för dito. Bankerna tjänade pengar på andra tjänster. Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen, som ordspråket lyder. Men nu har bankerna lagt ner många av sina bankkontor med tillhörande bankfack. Hos vissa banker som fortfarande erbjuder bankfack så har avgiften ökat kraftigt, så i vissa fall har vi lägre avgift än bankerna.

Pansarvalv har specialbestället ett valv och nya bankfack. Allt är modernt och har mycket hög säkerhet – så även larmsystem, CCTV, säkerhetssluss och skalskyddet till vår lokal. Anläggningen är alltid bemannad och väktare finns tillgängliga. Vi har öppet veckans alla dagar: Måndag-Fredag kl 10-20, Lördag & Söndag kl 10-18. Alla våra kunder genomgår en bakgrundskontroll innan de blir godkända.

Sammanfattningsvis: alla utrustning, system, rutiner och åtgärder bidrar till en mycket hög säkerhet. Hög säkerhet kostar pengar. Vi har generellt bättre skydd och högre säkerhet än traditionella bankvalv. Så hyran är inte enbart baserad på bankfackets storlek, utan inkluderar även vår höga säkerhet och tillgängligheten.

Hur är brandsäkerheten i bankvalvet?2023-08-25T08:54:01+02:00

Valvet är brandsäkert samt har sprinklar och rökdetektor installerat. Valvet kan inte ta eld och inget i valvet ska kunna brinna. Om brand, mot all förmodan, skulle uppstå i valvet så kommer sprinklarna att köra i gång och spruta vatten för att släcka elden. Lokalen och gallerian är besiktigat av brandkonsulter.

Till toppen