Om oss

Pansarvalv är en ny oberoende aktör som erbjuder bankfack i högsäkerhetsvalv

Det finns en efterfrågan på bankfack i Sverige, då många banker lagt ner flertalet av sina kontor med befintliga bankvalv och bankfack. Tillgången på bankfack och möjligheten att hyra dito har kraftigt reducerats de senaste åren.

Internationellt så har banker agerat på ungefär samma sätt som i Sverige – med nedlagda kontor och nedlagda bankfack som följd. Utomlands finns det dock redan många proffessionella och specialiserade oberoende aktörer på marknaden för värdefack.

Pansarvalv är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen som utför regelbunden kontroll av verksamheten. Vi arbetar strikt enligt policydokument och har mycket hög säkerhet och skyddsåtgärder i vår verksamhet. Alla våra kunder genomgår kundkännedomsprocess och lämplighetsprövning innan de godkänns.