förvara ditt testemente i ditt bankfack

Ett testamente är en värdefull handling och ska visas upp i original för att vara giltigt.

Det bästa stället att förvara ett testamente är i ett bankfack. Detta eftersom bankfack alltid inventeras i närvaro av oss vid innehavarens bortgång, vilket medför att eventuella testamenten alltid kommer fram utan att de riskerar att försvinna om fel person finner det.
Vid Fackinnehavarens bortgång, har behörig företrädare för dödsboet rätt till tillträde till värdefacket. När dödsboet öppnar facket skall medarbetare hos Pansarvalv eller företrädare utsedda från Pansarvalv närvara för att kontrollera om facket innehåller något  testamente, samt för upprättande av ett inventeringsprotokoll. Finns testamente, skall en kopia tas av detsamma. Inget som förvaras i värdefacket får tas från facket innan bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket.