Alla våra sökande måste signera avtalet med BankID eller uppvisade av giltig legitimation på vårt kontor. Vi kontrollerar även att sökande inte har skulder till Kronofogden eller finns med på EU:s sanktionslistor. Vi kan också begära uppgifter på om sökande är dömd för någon grov brottslighet.

Innan man blir kund och får tillträde till lokal, valv och bankfack, så måste man lämna biometrisk data (fingeravtryck) samt identifiera sig igen med giltig legitimation. Vi behöver också en bild av sökandes ansikte till vårt säkerhetssystem.