Du kan förvara diversa föremål, t ex: testamente, klockor, kryptovalutakoder, diamanter, guld, smycken, hårddisk, pass, frimärken, mynt, dokument, fotografier etc.

Det är förbjudet att i facken förvara kontanter, vapen, narkotika eller andra saker som är brottsligt att inneha, samt gods som tillskansats via brott.

Läs mer i våra villkor.