Du kommer att få två identiska nycklar när du hyr ett bankfack. Om du tappar bort den ena eller båda nycklarna bör du omedelbart meddela anläggningen där ditt bankfack finns.

Har du tappat båda nycklarna behöver du boka tid och vara med när vi borrar upp låset till ditt bankfack.

Om du har tappat bort en nyckel till ditt bankfack måste du boka tid och ta med dig den andra nyckeln till bankfacket. En anställd kommer, i din närvaro och till en fastställd avgift, att byta ut låset på bankfacket.

Du kommer att få ett eget passerkort för att får tillträde till valvet. Om du tappar ditt kort måste du omedelbart meddela anläggningen där ditt bankfack finns. Av säkerhetsskäl kan du inte komma åt ditt bankfack utan rätt kort.

För din och alla våra kunders säkerhet måste du uppvisa giltig fotolegitimation i original för att ett ersättningskort ska kunna utfärdas. Samma sak gäller för att eventuell låsborrning samt byte av lås ska kunna ske. Kopior accepteras inte.