Ingenting tyder på att vi kommer gå i konkurs. Pansarvalv AB har stabila ägare och ekonomi. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen som finansiellt institut, enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Finansinspektionen gör även årligen prövning av ägare och ledning. Om det osannolika (konkurs) skulle inträffa så utser tingsrätten en advokat som tar över verksamhetens löpande drift. Du är då helt skyddad och du får tömma ditt bankfack på dina saker. Det som du förvarar i ditt bankfack är dina saker och det framgår av Seperationsrätten. Separationsrätt innebär att vissa tillgångar över huvud taget inte räknas med bland företagets tillgångar om företaget hamnar på obestånd. Vid konkurs räknas de inte med i konkursboets tillgångar och de kan inte heller mätas ut av Kronofogden.