Nej. Det finns bara två nycklar till varje bankfack och kunden får båda dessa nycklar.

Vi har dock rätt att under vissa omständigheter, t ex vid misstanke om brott, öppna fack genom en tvångsöppning med hjälp av låssmed. Detsamma gäller om en åklagare fattar beslut om husrannsakan mot en person som har bankfack hos oss.

Läs mer och detta i våra villkor.