Ja, om vi trots våra rutinerna för kundkännedom inte på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa god kundkännedom, så kommer vi inte etablera en affärsförbindelse.

För det fall, under kundkännedomsprocessen, vi misstänker att det skulle kunna vara fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, så kommer vi inte acceptera ansökan. Beslutet om nekan ansökan tas av Centralt funktionsansvarig och kommer inte att motiveras.