Ja, betalningsanmäkning i sig är inget hinder, men om om du har skulder hos kronofogden så kommer du sannolikt att få avslag på din ansökan.