Valvet är brandsäkert samt har sprinklar och rökdetektor installerat. Valvet kan inte ta eld och inget i valvet ska kunna brinna. Om brand, mot all förmodan, skulle uppstå i valvet så kommer sprinklarna att köra i gång och spruta vatten för att släcka elden. Lokalen och gallerian är besiktigat av brandkonsulter.