Nej, det är i princip omöjligt att inom rimlig tid att bryta sig in i våra högsäkerhetsvalv. Polis är på plats långt innan någon förövare lyckats med det konststycket.

Väggar, tak och golv är armerade enheter liksom valvdörren i stål som väger 1800 kg. Våra valv och valvdörrar är testade av SSF och certifierade av SBSC samt ECB·s enligt Europeisk standard EN 1143-1 och klarat de krävande tilläggstesten diamantborrning och explosionstest.

Så vitt vi vet har denna typ av valv, som innehåller sofistikerade larm- och övervakningssystem och tidslåsta dörrar, aldrig blivit föremål för ett lyckat inbrott.