Att ha ett kassaskåp i sin bostad kan vara ett bra skydd mot brand och stöld. Detta förutsätter att kassaskåpet har certifierat stöld- och brandskydd, samt är ordentligt fastbultat i golvet.

Risken att utsättas för ett rån i sin bostad lever dock kvar. I en tid då avancerade inbrott  och väpnade rån i hemmet blir allt vanligare och hotet om våld är alltför verkligt, erbjuder ett bankfack ett svar på dessa riskerna.

Om du har någon ägodel som du verkligen inte vill bli av med, så är bankfack ett tryggare alternativ än kassaskåp i hemmet.