För att säkerställa att vi kan ge maximalt antal kunder tillgång till deras bankfack och av hälso- och säkerhetsskäl, har vi infört en maximal tid som tillåts i vårt valv vid något tillfälle till 15 minuter. Vi kan också under vissa omständigheter (t ex covid-19) begränsa antalet kunder som får åtkomst till våra lokaler och valv vid en viss tidpunkt.